Clicky

20170723

BMW R1200RT, van model Sahara naar model Touring

De BMW R1200RT modellenreeks 2010-2014 zijn fantastische motoren met slechts een paar ontwerp foutjes. Een probleem, die opgelost is in de R1200 LC, is de hoge temperatuur in de kuip. Dit wordt veroorzaakt door de oliekoeler die onder de koplamp gemonteerd is. Door de onderdruk in de kuip wordt als het ware de (warme) lucht die uit de oliekoeler komt de kuip in gezogen (zeker met het grote Wunderlich scherm). Hierdoor is de temperatuur daar 6 a 7 graden hoger. 

Ik had al eens aan de deskundigen van de BMW RT Forum gevraagd hoe dat op te lossen. Na uitgebreide feedback heb ik besloten om de koeler naar beneden te verplaatsen. Na het zien van de oliekoeler van de R1200R heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik op onderdelenjacht gegaan. Op eBay stond een tweedehands R1200R koeler + slangen te koop. 

R1200R koeler + slangen
 Het "pikkie" bovenop de koeler valt in een uitsparing in de kap die voor de aandrijfriem van de dynamo zit.
Kap R1200R (links, met uitsparing voor de koeler) en R1200RT
De beugel wordt op de drie onderste bevestigingspunten van de kap gemonteerd. Op de beugel wordt de koeler geschroefd.

Oliekoeler bevestigingsbeugel
 Gemonteerd ziet het er dan zo uit:
Vervang de bestaande olieleidingen voor die van R1200R. Je kan gebruik maken van bestaande montage punten op het motorblok.
R1200R olieleiding rechts

 
R1200R olieleiding links
Een van de uitdagingen was de beugel waarop de zijpanelen bevestigd wordt. Die zit in de weg en ik heb daar een beugel voor gemaakt.
Beugel
Nadeel is dat de panelen ongeveer 3cm meer naar "buiten" staan. Ook moeten er beugeltjes gemaakt worden om het positie verschil op te vangen.
Het past nu allemaal we maar het is niet een geweldig mooie oplossing. In de herfst ga ik de twee bevestigings beugels inkorten zodat de panelen weer op hun originele plek zitten.

Kosten:
 • Oliekoeler + slangen (eBay): $258 (EUR235)
 • Oliekoeler beugel: EUR23
 • Deksel: EUR40 
 • Lekkere koele lucht: onbetaalbaaar
Totaal: ongeveer EUR400.

Maar nu eerst de bergen in! Alle passen in Zwitserland en Oostenrijk zijn open!

UPDATE: Bij de Hornbach zag ik deze beugels liggen:
Verend en met een moer voor de beugel. Precies wat ik nodig heb!

Ik heb de twee bestaande "uithouders" voor de bevestiging van de fairing van de beugel geslepen, de beugel geschuurd en geschilderd en d.m.v. twee van die Hornbach beugels de fairing weer op de originele plaats gemonteerd.

Geheel gemonteerd ziet het er zo uit:


20170722

Een stofjas voor een oude baas

Veel mensen houden van muziek. Veel smartphones hebben voldoende geheugen om je hele muziek collectie op te slaan en af te spelen maar je kan ook genieten van on-line muziek. Hedendaagse muziek wordt digitaal opgeslagen en verstuurd en pas op je smartphone wordt de digitale informatie weer omgezet naar geluid.

Je kon vroeger natuurlijk muziek op de radio luisteren maar het was natuurlijk fijner als je zelf het tijdstip van je muziekkeuze kan bepalen. In de vorige eeuw is de platenspeler uit gevonden. De muziek wordt analoog (!) op een vinyl schijf van 30 cm/12 inch geperst. De analoge informatie wordt door middel van een naald afgetast en met versterker weer hoorbaar gemaakt.

Platenspeler (boven) en versterker (beneden)
Ik heb nog, ook vanuit nostalgische redenen, een prachtige platenspeler staan. Onlangs geheel gerestaureerd, voorzien van een nieuwe naald en opnieuw gekalibreerd. Dit baasje is ongeveer 35 jaar oud en werkt nog als nieuw. Bedenk eens een ding in je leven wat zo lang mee gaat en nog goed werkt...

Nu gebruik ik de platenspeler niet dagelijks en staat 'ie dus "stof te happen".  Platen en stof zijn vijanden. Daarom heeft mijn vriendinnetje met kunst en vlijt een mooie stofhoes gemaakt.
 
Platenspeler hoes
Als detail nog een muzikaal borduurtje toegevoegd.
Nu kan de platenspeler nog tijden mee en als ik nog eens een plaat afspeel komen de zoete herinneringen terug. Zoals de vader van Raymond (Everybody loves Raymond) al zei (tijdens het luisteren naar een krakerige jazzplaat):"Now that's music!"

20161016

Telemarketeer afkletser

Deze blog post legt uit hoe je een Fritz!Box instelt om telemarketeers en andere vervelende bellers te blokkeren.

We worden vaak gebeld door bedrijven op tijden dat het niet uitkomt met aanbiedingen waar we geen behoefte aan hebben. Deze bedrijven bellen zonder nummerherkenning (zodat je niet kan zien wie er belt) of met een "bedrijfsnummer". Deze nummers beginnen met 085, 087 of 088.

Bij het blokkeren van ongewenste bellers hebben we twee keuzes:
 1. Het gesprek wordt geblokkeerd. De telefoon wordt niet opgenomen;
 2. Er wordt een bericht afgespeeld. Hierin kan je aangeven waarom de telefoon niet opgenomen wordt en hoe men eventueel wel in contact kan komen.
In dit voorbeeld krijgen ongewenste bellers een bericht te horen (keuze 2). We moeten dus twee dingen instellen op de Fritz!Box:
 1. Het bericht die ongewenste bellers te horen krijgen. Dit gaat via de telefoonbeantwoorder van de Fritz!Box;
 2. De ongewenste telefoonnummers

Aanmaak telefoonbeantwoorder en een bericht opnemen

Maak een "antwoord apparaat" aan op Fritz!Box met deze instellingen (Telephony > Answering Machine):


Het antwoordapparaat kan een audiobestand importeren. Maak een opname (bijvoorbeeld met Audacity), sla dat op in een MP3 bestand. Klik op "Change greeting" bij "Greeting Only" en upload je zojuist opgenomen MP3 bestand. Als dat allemaal gelukt is zie je dit scherm:


Instellen van ongewenste nummers

 

Bellers zonder nummerherkenning

Voor bellers zonder nummerherkenning stel je deFritz!Box zo in (Telephony > Call Handling > Call Diversion):

Bedrijfstelefoonummers

De 085, 087 en 088 nummers worden ook op de "Call Diversion" pagina geconfigureerd. Bijvoorbeeld voor nummers die beginnen met 088 stel je zo in (Telephony > Call Handling > Call Diversion):Als je dus alles heb ingesteld zie je dit scherm (Telephony > Call Handling):


Vanaf nu zullen alle bellers uit deze lijst je bericht te horen krijgen en wordt jij met rust gelaten. 

Tips


Tips voor het bericht wat ongewenste bellers te horen krijgen:
 1. Vertel waarom ze het bericht horen en geef eventuele andere mogelijkheden aan om in contact te komen (bijv.:"bel met nummerherkenning of met een mobiele telefoon" of "stuur een email");
 2. Doe alsof er een echte beller aan de lijn is:"Hallo met Jan.....(paar seconde wachten).. uuuh, wat was je naam en voor welk bedrijf bel je? ....(paar seconde wachten).... OK, hoe kom je aan m'n telefoonnummer?..." enz., enz.
 3. "Al onze medewerkers zijn bezet, een ogenblik alstublieft...(laat muziek horen)...nog een ogenblik geduld aub...(laat muziek horen)..." enz., enz.

Ongewenste bellers met een "gewoon" telefoonummer

Tegen bellers met een "gewoon" telefoonummer (bijv.: 0202159006) is preventief niet zo veel te doen. Je kan individuele nummers blokkeren. Dit is een voorbeeld hoe nummers meteen geblokkeerd worden (Telephony > Call Handling > Call Blocks):20160828

Print PDF email attachements with hMailserver and Sumatra PDF

There are situations that you send an email with one purpose only and that is to print a PDF attachment.

In this case we have created a hMailserver script that:
- Checks for a specific email address ("pdfprint@youremaildomain.com");
- Checks a specific Subject field ("[pdfprint]");
- Checks for PDF attachment and if there is one, extract and print it.

To print the PDF, you need to have an app that renders PDFs and prints them. We are using Sumatra PDF, which has a command line interface that exactly does the job.

Steps:
 1. Create a new hMailserver user that will be used as a stub to receive the PDF print emails. Enter a long random password and forget it;
 2. Install Sumatra PDF. Take care of the location of the x86 or x64 version;
 3. Modify Eventhandler.vbs of hMailserver with the code below.
Notes:
 • Emails to "pdfprint@youremaildomain.com" will be discarded (not stored). You will see:
  "APPLICATION"    2284    "2016-08-28 08:48:37.699"    "SMTPDeliverer - Message 119900: Message deleted. Action was taken by script subscribing to OnDeliveryStart."
  " in the hMailserver eventlog;
 • You can address multiple printers (e.g. 2-side, b/w, color)) by adding additional Subject field markers and catch those in the script. Read the Samatra PDF documentation how to connect to specific printers;
 • You can add other attachment extensions (e.g. PNG, BMP, JPG, TXT, DOCX etc.) but then you need an app with a command line interface that is able to print the (extracted) file;
Tips:
 • You can set a rule to forward your emails that have the PDF print Subject marker ("[pdfprint]"). The email will stay in your email box while the PDF attachments are printed anyway
 • Now you can use even your tablet (Android, iPad) or Smartphone (BB, WP8, WP10, Android, iPhone) to print PDF right from your email app;
 • You can have much more checks like attachment size and filename , sender's email domain, etc. Let your fantasy flow!
---8<-------------------------
   Sub OnDeliveryStart(oMessage)
 
        dim wsh, fso, i
        dim AttachmentName, AttachmentType, tempAttachementName, tempFolder, objAttachement
        set wsh=CreateObject("wscript.shell")
        set fso=CreateObject("scripting.filesystemobject")


        tempFolder=fso.GetSpecialFolder(2)
  
        if oMessage.Attachments.Count > 0 then

            For i = 0 To oMessage.Attachments.Count-1

                set objAttachement = oMessage.Attachments(i)

                AttachmentName=tempFolder & "\" & objAttachement.Filename
                objAttachement.SaveAs(AttachmentName)
              
                AttachmentType=fso.GetExtensionName(AttachmentName)
                Select Case lcase(AttachmentType)
                Case "pdf"
                    Call WriteLogfile("Processing PDF attachment: " & AttachmentName)
                  
                    if lcase(oMessage.To)    =    "pdfprint@yourdomain.com"         and _
                        Instr(lcase(oMessage.Subject),"[pdfprint]") > 0      then                       
                        Call WriteLogFile("Printing PDF file for: " & oMessage.From & ", PDF file:'" & AttachmentName)
                        s="""C:\Program Files\SumatraPDF\SumatraPDF.exe"" -print-to-default " & chr(34) & AttachmentName & chr(34) & " -silent -exit-when-done"
                        wsh.run s,0,true
                        Call WriteLogfile("PDF print message processed.")                      
                    end if
                    fso.DeleteFile AttachmentName ,true
                End Select  
            next  
        end if

result.value=1   
End Sub
---8<-------------------------
   

20160801

Embedded binaries in VBscript

As I wrote before, VBscript is boo, boo and should be banned from the earth.

However, you can still do a lot of productive work with it. E.g. answer a long standing question: can I embed binary code, in this example an icon file, in my VBscript?

Yes you can! This is the method:

Step 1: Create a Base64 file from the icon file with the Windows build-in CERTUTIL command:

C:\> CERTUTIL -encode icon.ico icon.b64

The result will be a Base64 encoded "certificate" file. The "certificate" headers are used by CERTUTIL to recognize the start and end of the Base64 code.

Step 2: Append the Base64 code to your VBscript. Each line must be REMmed out to let the script run correctly. In this case the VBscript standard `' ` is used. So the code would look something like this:

' -----BEGIN CERTIFICATE-----
' AAABAAYAEBAAAAAACABoBQAAZgAAACAgAAAAAAgAqAgAAM4FAAAwMAAAAAAIAKgO
' AAB2DgAAEBAAAAAAIABoBAAAHh0AACAgAAAAACAAqBAAAIYhAAAwMAAAAAAgAKgl
' AAAuMgAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAIAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOLv

' ..
' ..
' AAAAHwAA/AAAAAA/AAD+AAAAAH8AAP+AAAAA/wAA/8AAAAP/AAD/4AAAB/8AAP/4
' AAAf/wAA//4AAH//AAD//8AD//8AAA==
' -----END CERTIFICATE-----


Step 3: Now we have to add some code to extract and decode the Base64 data from the VBscript:

    dim fso : set fso=CreateObject("scripting.FileSystemObject")
    dim wsh : set wsh=CreateObject("wscript.shell")
   
    '--- Extract ICO file in the %TEMP% folder...
    iconFile=fso.GetSpecialFolder(2) & "\icon"
    set f=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName)
    s=replace(f.ReadAll,"' ","")
    f.close
    set f=fso.OpenTextFile(iconFile & ".tmp",2,TRUE)
    f.writeline(s)
    f.close
    wsh.run "certutil -decode " & iconFile & ".tmp" & " " & iconFile & ".ico",0,true


This code will read the VBscript, strips the REM code, writes the result in the TEMP folder and uses CERTUTIL to decode the Base64 data in the icon (binary) file in the TEMP folder:

C:\>dir %temp%\icon.ico
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 7AC3-9DD3

 Directory of C:\Users\thisuser\AppData\Local\Temp

08/01/2016  06:40 AM            22,486 icon.ico
               2 File(s)        
22,486 bytes
               0 Dir(s)  25,406,103,552 bytes free


Now you can piggyback any binary inside your VBscript. Enjoy! 

20160425

'Mail to me' for Outlook clients


The next VBscript sends a file from the command line or dragged to the shortcut of this script to your Outlook email account:

if wscript.arguments.count<>1 then wscript.quit

AttachmentName=wscript.arguments.item(0)

set fso=CreateObject("scripting.filesystemobject")
if not fso.FileExists(AttachmentName) then wscript.quit

Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set objMail = objOutlook.CreateItem(0)
objMail.To = "{here the email address to send to@email.nn}"
objMail.Subject = "Received attachement"
objMail.Body = "Attached file: """ & fso.GetFileName(AttachmentName) & """"
objMail.Attachments.Add(AttachmentName)
objMail.Send  
if Err=0 then MsgBox "Successfully sent: "& vbCrLF & "- """ &
fso.GetFileName(AttachmentName) & """"

See also this post.

20160418

Holy sh*t!

From the Intel (McAfee) Privacy Notice of True Key software (some kind of password manager):
 
 Source

Maybe NOT a good idea to use...


Real Time Web Analytics